Nosework   

ALKEISKURSSIT

Kurssilla keskitymme vahvan ja luotettavan ilmaisun rakentamiseen.
Tutustumme myös eukalyptus hydrolaatin tuoksuun ja teemme pienimuotoisia etsintöjä koirakon osaamistason mukaan.
Kurssilla tehdään harjoituksia pääasiassa yksi koira kerrallaan, jotta koirilla säilyisi koko tunnin ajan motivoitunut mielentila.
Miksi ilmaisu on tärkein osa hajutyöskentelyssä ja miksi sitä harjoitellaan?
Mitä hyötyä on osata etsiä hajuja, jos niiden olinpaikkaa ei osata kertoa?
Noseworkissa koiran ohjaajan täytyy osata lukea koiraansa ja hajun ilmaisu edesauttaa ohjaajan ja koiran välistä työskentelyä.
Kun koiralle on opetettu varma ilmaisu, jää turhat epäröinnit ja roskakäytökset kokonaan pois.
Ilmaisupainotteinen nosework-kurssi sopii kaikenikäisille- ja kokoisille koirille!
Kurssi sopii aloittelijoille, lajia jo hiukan tehneille, sekä koirakoille, jotka haluavat rakentaa ilmaisun kokonaan uudestaan.

JatkokurssiT

Kurssilla keskitymme vahvan ja luotettavan ilmaisun rakentamiseen.
Ilmaisun lisäksi harjoittelemme sisätilaetsintää ja teemme koirakon osaamistason mukaan laatikkoetsinnän- ja ulkotilaetsinnän alkeita.
Kurssilla tehdään harjoituksia pääasiassa yksi koira kerrallaan, jotta koirilla säilyisi koko tunnin ajan motivoitunut mielentila.
Nosework jatkokurssi sopii kaikenikäisille- ja kokoisille koirille, jotka ovat aiemmin käyneet nosework alkeiskurssin.

Max. 4 koiraa
Kouluttajana Jasmin, Eläintenkouluttaja & koirahieroja opiskelija

huhtikuu
toukokuu